برش لیزر

برش لیزر یکی از دقیق ترین ابزار در زمینه کارهای حساس می باشد نمونه کارهایی از قبیل .پلکسی کلاس .آم دی اف.پارچه.کاغذ. مقوا .نمونه ای تولیدات ما از قبیل.ساعت دیواری…
Read More
فهرست