تندیس و لوح یادبود
لوح تقدیر، تندیس ها و لوح های یادبود از غیر فلزاتی نظیر پلکسی گلاس، چوب و… ساخته می شوند که برش آنها توسط دستگاه های برش لیزری قابل انجام است. برای انجام برش کافی است که طرح کامپیوتری آن آماده شده و سپس روی جنس مورد نظر برش انجام شود.تیم آذران لیزر هشت سال است در زمینه ساخت تندیس و لوح تقدیر فعالی می نماید.

فهرست